Předmanželská smlouva je v módě, přestože partneři často dědí i dluhy aneb právníci herců bývají spokojeni, celebrity už méně

Share Button

Zatímco manželský sňatek uzavírá v České republice i v celé Evropě stále méně lidí, neustále roste počet rozvodů a ČR je v počtu rozvedených manželství na předních místech světového žebříčku. Během roku se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Obavy z případného rozvodu, tak partneři stále častěji řeší sepisováním předmanželské smlouvy, která by usnadnila majetkové vypořádání. Podle odborníků, ale vždy neřeší situaci, která by mohla nastat v případě úmrtí jednoho z manželů. Předmanželskou smlouvu lze upravit tak, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z partnerů, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů. Stejně tak se dají upravit práva k domům, bytům, pozemkům apod. pořizovaným v době manželství.

Díky smlouvě lze rozšířit i společné jmění manželů, kdy do něj jeden z manželů vloží například byt, chatu, automobil, nábytek či cokoliv jiného, co vlastnil již před manželstvím. Lze také smluvně dohodnout, že nevznikne žádné společné jmění. Potom bude společným vlastnictvím manželů jen běžné vybavení domácnosti. Dohody se však nemusí týkat jen peněz, může jít ještě hlouběji. Lze do ní například zakotvit i podmínky péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i tahanic po rozvodu.

Za společné jmění manželů lze považovat i dluhy

Málokdo si uvědomuje, že za společné jmění manželů lze považovat i dluhy partnera. Pokud se tak jeden z partnerů během manželství zadluží, pak bez smlouvy tyto dluhy mají povinnost splácet oba partneři a rozvod v tomto případě nic neřeší. Předmanželská smlouva proto může jednoho z partnerů chránit před věřiteli druhého, ovšem věřitel musí být předem obeznámen s existencí takové smlouvy, jinak je nemožné se na ni odkazovat.

„Problém nastává i v okamžiku, kdy zadlužený partner zemře. V takový okamžik je smlouva bezplatná. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy,“ vysvětluje advokát Miroslav Weisler.

Komu se smlouva vyplatí a komu ne

O smlouvě by především měli přemýšlet všichni, kdo podnikají či jsou společníky veřejných obchodních společností, členy statutárních orgánů apod. Nebo v okamžiku, kdy jeden do manželství vstupuje s výrazně vyšším majetkem či dluhem.Uzavřít předmanželskou smlouvu se vyplácí i těm, kteří s ohledem na svoji současnou majetkovou pozici očekávají výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu.

Nevýhodnou může být smlouva především pro druhé strany, kteří do manželství vstupují s nižšími příjmy. Koupí-li totiž movitější z partnerů během manželství například dům, pokud bude existovat smlouva, pak mu s největší pravděpodobností zůstane i po rozvodu. Když však smlouva nebude, pak se po rozvodu o dům budou dělit oba napůl. Tyto nevýhody se většinou týkají žen, a to především v těch případech, kdy se žena vzdá kariéry a plně se věnuje jenom rodině apod. Velmi často jsou pak její příjmy minimální a veškeré výdaje bývají na straně manžela. V případě existence předmanželské smlouvy tak po rozvodu zůstává vše i v jeho vlastnictví.

Platná smlouva je jen od notáře

Aby předmanželská smlouva byla platná, musí být pořízena za účasti notáře. Notář většinou smlouvu nejen stvrdí tzv. notářským zápisem, ale také dokáže poradit s jejím obsahem. Povětšinou dokáže nalézt optimální řešení pro nejrůznější problémové a sporné body. „S notářem je třeba aktivně spolupracovat a upozornit ho na nejrůznější majetek i souvislosti, aby smlouva řešila skutečně všechny majetkové záležitosti, které mohou po rozvodu nastat,“ upozorňuje advokát Mgr. Miroslav Bína. Smlouva by tedy měla řešit úpravu vlastnictví nemovitostí, úpravu odpovědnosti za závazky a úpravu vlastnictví movitých věcí a jiných majetkových práv – pohledávek, obchodních podílů apod.

„Pozor, ne vždy se musí jednat pouze o jasné osobní vlastnictví. Je třeba také upravit výslovně i práva k družstevnímu členství a případné nároky druhého manžela na společný nájem. S některými družstvy totiž mohou být v tomto ohledu poměrně velké problémy,“ radí Mgr. Bína.

Smlouvu lze uzavřít i za trvání manželství

Manželé musí počítat i s tím, že za předmanželskou smlouvu a její notářský zápis i něco zaplatí. Odměna notáře se odvíjí od notářského tarifu s ohledem na hodnotu majetku, jehož se předmanželská smlouva týká. V případě, že ho nelze vyčíslit, stojí uzavření smlouvy 5 000 Kč. Ale jakmile je částka vyčíslena, ceny se pohybují od 4 000 do 13 000 korun dle hodnoty majetku smlouvou upravovaného. Záleží také na náročnosti dané smlouvy.

„Smlouvu lze uzavřít jak před sňatkem, tak samozřejmě i za trvání manželství, kdy si manželé upravují své vzájemné majetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze pak kdykoliv v budoucnu opět formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou,“ dodává Miroslav Bína.

Vaším „ano“ již přestává existovat „moje“ a „tvoje“ a vše začíná být označováno jedním slovem „naše“. Předmanželská smlouva rozhodně není záležitostí minulosti. Legislativní úpravou tohoto dokumentu se zabývá v době publikace článku platný §143 Občanského zákoníku. Ten stanovuje i nutnost sepsání předmanželské smlouvy před vznikem manželství. V případě, že muž i žena vyjádří souhlas se vstupem do manželství, nemůže být již zpětně smlouva sepsána.

Společné jmění manželů aneb prostě nepodepíšu!

Samozřejmě existují případy, kdy nakonec jeden ze snoubenců odmítne smlouvu podepsat. Co takový akt svobodné vůle pro něho může znamenat v případě rozvodu? Celá situace je následující. Veškerý majetek, který oba zúčastnění získali před vstupem do manželství, zůstane tomu, komu původně patřil. Naopak vše, co oba získali v době trvání svého manželství, to znamená i dluhy, patří oběma. Je tedy třeba tyto dluhy zahrnut do společného jmění manželů.

Termín společného jmění manželů lze najít též ve zmiňovaném paragrafu výše. Tvoří jej majetek získaný za dobu trvání manželství. Do společného jmění manželů lze také zahrnout závazky, které vznikly za dobu trvání manželství, a je jedno, která ze zúčastněných osob dané závazky způsobila. Samozřejmě i zde bychom našli výjimky. Do společného jmění manželů nelze zahrnout dary nebo majetek získaný dědictvím.

Proč vlastně tento dokument, postrádající jakoukoliv romantiku, podepisovat? Smyslem podpisu je, aby majetek, který byl nabyt v době trvání manželství, nespadal automaticky do společného jmění manželů, nýbrž aby patřil výhradně tomu, kdo tento majetek pořídil. Nejtěžší na celé situaci je domluva s partnerem. Pak už je vše relativně snadné, ale smlouva není platná, dokud není potvrzena notářem. Během doby, kdy si partneři ujasňují, čí je který majetek, notář během jednoho týdne připraví smlouvu se všemi požadovanými náležitostmi.

Komu se smlouva vyplatí a komu už ne?

Předmanželská smlouva se rozhodně nevyplatí každému. Typickým příkladem je, že jeden z partnerů pochází z chudších majetkových poměrů, než jeho protějšek. U movitějšího partnera je větší předpoklad, že bude do společné kasy přispívat vyššími částkami, než druhý partner. V případě existence předmanželské smlouvy by tedy bohatý zůstal bohatým a chudší zase chudším. Kdyby ale smlouva neexistovala, musel by se chudší partner podílet na majetku polovinou, s výjimkou darů či dědictví.

Předmanželská smlouva se nevyplatí ani ženám, které plánují mít více dětí, a tudíž stráví více času na rodičovské dovolené. V konečném důsledku mají pak méně času na získání většího finančního výdělku než jejich partneři, kteří vydělávají stále.

Předmanželská smlouva také někdy nic neřeší

Neshody ve vztahu se nevyhýbají ani hollywoodským párům, které mají od svých právníků dokonale vypiplané předmanželské smlouvy. Někteří krizi ustojí tak bravurně, že se o ní ostatní lidé ani nedozví. Ale jsou i tací, kteří se po letech soužití rozejdou, a jejich ztroskotaný vztah se ještě dlouhou dobu probírá v médiích. Podívejte se na nejslavnější rozchody světa.

Třiačtyřicetiletá herečka Catherine Zeta-Jones a její o pětadvacet let starší manžel a herec  Michael Douglas se rozvedli po třinácti letech a se dvěma dětmi. Majetkové vyrovnání? Ve hře bylo v přepočtu 6 miliard českých korun. Právníci, kterých si Catherine Zeta-Jones najala hned dvanáct a Michael Dougles šest, byli spokojeni, herci už méně, prý na ně zbylo dle jejich vyjádření pro Financial Times docela málo. A to dokonce i přes velmi precizně propracovanou předmanželskou smlouvu.

Bezdětné manželství čtyřiačtyřicetileté Jennifer Aniston s o pět let starším Bradem Pittem trvalo pět let. Majetkové vyrovnání? V přepočtu cca půl miliardy korun? Herecký pár uspořádal svatbu po dvou letech chození. Novopečené manžele si rázem zamiloval celý svět. O pět let později se Brad seznámil s Angelinou Jolie při natáčení filmu Pan a paní Smithovi a přeletěla jiskra. S Jennifer se rozvedl a zanedlouho na to veřejně přiznal svůj poměr s Angelinou. Později si Brad pustil pusu na špacír a začal prohlašoval, že manželství s Jennifer bylo ubohé a nudné. To ho při rozvodu stálo většinu majetku, jelikož předmanželská smlouva obsahovala i povinnost mlčenlivosti, kterou prostořeký Brad Pitt porušil.

Čtyřicetiletá modelka Heidi Klum se po sedmi letech rozvedla s hollywoodskou hvězdou, padesátiletým Sealem, přestože měli spolu čtyři děti. Majetkové vyrovnání? V přepočtu 625 milionů českých korun. Vypadali jako kráska a zvíře, přesto patřili mezi nejharmoničtější páry světového showbyznysu. Po společné domluvě se rozvedli, protože se prý navzájem odcizili a stali se z nich jen přátelé. Bezproblémový rozvod a férové jednaní později vystřídaly Sealovy slovní útoky. Začal prohlašovat, že ho Heidi během manželství podváděla se svým bodyguardem. Když topmodelka přiznala, že po rozvodu se opravdu se svým osobním strážcem dala dohromady, zpěvák se jejímu novému partnerovi začal veřejně vysmívat. Při majetkovém dělení se ale smála spíše Heidi, která dostala dvě pětiny jejich společného majetku, stejně jako právníci, na Sealema zbyla pětina, se kterou se dá ale docela dobře žít.

 

Václav Prokůpek

 

Použité zdroje:yahoo.finance.com, financialtimes.org

 

 

 

 

 

Share Button

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*